VÄLKOMMEN!

Här får du som patient information om Somatuline Autogel, sjukdomarna akromegali och neuroendokrina tumörer (NET), samt om hur du själv eller en anhörig kan injicera läkemedlet hemma.