Biverkningar

 

Viktig säkerhetsinformation om Somatuline®  Autogel®

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Somatuline Autogel ge biverkningar, men alla behöver inte få dem. Oftast uppkommer biverkningarna i början av behandlingen och minskar vanligtvis efter en tid. De vanligaste biverkningarna är en måttlig och kortvarig smärta på injektionsstället, ibland rodnad, svullnad (knuta) och ömhet, men även tarmproblem som diarré, magsmärtor, gasbildning, illamående kan förekomma. Läs mer i bipacksedeln om vilka biverkningar som kan förekomma.

Särskilda förhållanden

 • Om du tror att du är allergisk mot lanreotid eller somatostatin och läkemedel från samma familj (somatostatinanaloger) eller något av de andra innehållsämnena i läkemedlet ska du inte använda Somatuline Autogel.
 • Om du har endokrina tumörer i magtarmsystemet ska din läkare inte ordinera Somatuline Autogel innan man har uteslutit förekomsten av obstruerande (förstoppande) tarmtumörer.

Berätta för din läkare om:

 • Du tar andra läkemedel än Somatuline Autogel just nu.
 • Du har diabetes.
  •  Din läkare kan kontrollera dina blodsockernivåer och kanske ändra din diabetesbehandling under tiden som du får Somatuline Autogel.
 • Du har eller har haft gallsten.
  • Eftersom gallproblem kan uppstå vid användning av denna typ av läkemedel kan din läkare vilja göra en röntgenundersökning av gallblåsan innan du börjar med Somatuline Autogel och därefter med jämna mellanrum.
 • Du har eller har haft problem med lever, njurar, sköldkörtel eller hjärta
 • Du är gravid, planerar att bli gravid, eller ammar.

Om du glömmer att ta Somatuline Autogel

Så snart du upptäcker att du har missat en injektion ska du kontakta sjukvårdspersonalen som kan ge dig råd om när du ska ta nästa injektion. Ge INTE själv en extra injektion för att kompensera för den du glömde. Oroa dig inte om du skulle glömma en dos. Vid en långvarig behandling som Somatuline Autogel påverkar inte en glömd dos på något avgörande sätt behandlingens resultat.

Om du slutar ta Somatuline Autogel:

Om du gör ett avbrott eller slutar med behandlingen med Somatuline Autogel för tidigt, kan det påverka behandlingens resultat. Rådfråga din läkare innan du slutar med behandlingen.

Fråga din läkare eller sjuksköterska eller läs bipacksedeln för Somatuline Autogel om du undrar över något.

 

Referens: Produktresumé daterad 2017-01-06. Läs hela produktresumén här.