Injicera själv

Instruktionsfilm för självinjektion med Somatuline autogel

Instruktionsfilm och övrig information på denna sida vänder sig till dig som fått detta läkemedel förskrivet på recept. Läs alltid bipacksedeln som du fått i din förpackning.

Om din läkare anser att det är lämpligt så kan du (eller en anhörig) själv ge injektionerna med Somatuline Autogel.

Sprutan är förfylld och färdig att användas. Den har flera säkerhetsfunktioner, som kolvskydd, nålskydd och ett automatiskt säkerhetssystem med säkerhetsskydd för nålen – allt för att göra injektionen säkrare och för att undvika stickskador. Efter förberedelserna ges injektionen i tre steg.

Förberedelser

 • Ta ut Somatuline Autogel ur kylskåpet 30 minuter innan det ska injiceras.
 • Kontrollera innan du öppnar påsen att den är hel och att utgångsdatum inte har passerats. Utgångsdatum är tryckt på ytterförpackningen och på påsen. Använd inte läkemedlet om utgångsdatum har passerats eller om påsen är skadad på något sätt.
 • Tvätta händerna med tvål och se till att du har en ren avtorkad yta för förberedelserna.
 • Sjukvårdspersonal som ger injektionen ska använda skyddshandskar.
 • Du ska vara bekväm under injektionen och du kan stå, sitta eller ligga på sidan.
 • Öppna påsen och ta ut den förfyllda sprutan.
 • Sjukvårdspersonal eller annan person, till exempel en familjemedlem eller vän som fått utbildning, ska ge sprutan i den övre, yttre kvadranten av skinkan.
 • Om du själv injicerar så ska sprutan ges i den övre, yttre delen av låret.
 • Växla injektionsställe mellan höger och vänster sida varje gång du får eller ger dig själv en injektion av Somatuline Autogel.
 • Vrid och dra bort kolvskyddet, ta bort nålskyddet och kasta båda två.

1. FÖR IN

1. FÖR IN

 • Använd din dominerande hand och håll sprutan som du håller i en kastpil.
 • Använd den andra handen för att med hjälp av tumme och pekfinger sträcka huden före injektionen. Nyp inte ihop huden.
 • För snabbt in nålen till sin fulla längd (djup subkutan injektion) i rät vinkel (90°) mot huden.

2. INJICERA

2. INJICERA

 • Injicera läkemedlet långsamt ca 20 sekunder. Tryck ända ner tills det tar stopp eller du hör ett klick. Vid behov, byt grepp.
 • Alternativt kan du släppa huden och stötta sprutan med din andra hand, som bilden visar.

3. TA BORT

3. TA BORT

 • Dra ut nålen från injektionsstället, med kolven fortfarande intryckt. Släpp sedan upp kolven.
 • Nålen kommer automatiskt att dras tillbaka in i säkerhetsskyddet och låsas fast.
 • Tryck lätt mot injektionsstället med en torr bomullstuss eller en steril kompress för att förhindra blödning. Gnid eller massera inte injektionsstället efter injektion.
 • Kasta den använda sprutan i ett uppsamlingskärl för stickande, skärande eller smittförande föremål, som kan hämtas på apotek.
 • Kasta inte sprutan bland vanliga sopor.