Net

Neuroendokrina-tumörer är sällsynta och vanligen långsamt växande tumörer. De flesta uppstår någonstans i magtarmsystemet. Vanligast är de i tunntarmen, därefter i lungorna, ändtarmen, bukspottkörteln, blindtarmen och magsäcken.

Vilka är symtomen på NET?

NET kan undgå upptäckt under flera år esports wetten. Hos många av patienterna är tumörerna inaktiva och ger alltså inga symtom. Symtomen hos de patienter som har aktiva tumörer är oftast såpass allmänna att de kan vara symtom på många olika sjukdomstillstånd. Symtomen kan till exempel vara diarré eller rodnad i ansiktet, på halsen och på överkroppen som varar från 30 sekunder till 30 minuter.

Hur behandlas NET?

Det finns många olika typer av behandling mot NET. Din läkare beslutar vilken som är lämplig för dig.

Några exempel på behandling är:

 • Operation
 • Somatostatinanaloger
 • Inteferon
 • Leverembolisering
 • Cellgifter
 • Strålning

Behandlingen av NET varierar beroende på följande faktorer:

 • Tumörens typ och storlek
 • Tumörens stadium och hur snabbt den växer
 • Var i kroppen den sitter
 • Om den har spridit sig till andra delar i kroppen eller inte
 • Om den är aktiv eller inte
 • Patientens allmäntillstånd

Ett sätt att få kontroll på symtomen är genom behandling med läkemedel som kallas somatostatinanaloger, vilket Somatuline Autogel är ett exempel på. Somatostatin är ett naturligt förekommande hormon i kroppen. Det hämmar frisläppandet av hormoner från cellerna i de neuroendokrina tumörerna. Somatostatin påverkar flera olika celltyper och kan blockera utsöndring av hormoner, som kan ge symtom som rodnad och diarré i samband med NET.

Tumörkontroll

Dessutom har Somatuline Autogel en effekt på vissa avancerade typer av tumörer (så kallade neuroendokrina tumörer) i tarmen och i bukspottskörteln genom att stoppa eller fördröja dess tillväxt.

 

Referenser: Tiensuu Janson E et al. Acta Oncologica 2014;53:10;1284-1297. Somatuline Autogel Produktresumé daterad 2015-04-09.