Somatuline

Somatuline Autogel är en receptbelagd, långverkande variant av lanreotid. Den aktiva substansen, lanreotid, hör till gruppen tillväxthämmande hormoner. Den verkar på samma sätt som det naturliga hormonet somatostatin.

Somatuline Autogel används för:

  • Långtidsbehandling av akromegali (en sjukdom med överproduktion av tillväxthormon)
  • Behandling av symtom som uppstår vid vissa endokrina tumörer i magtarmsystemet, även kallade neuroendokrina tumörer (NET).
  • Behandling och kontroll av tillväxten av vissa avancerade tumörer i tarmen och bukspottkörteln, så kallade gastroenteropatiska neuroendokrina tumörer eller GEP-NET. Används när denna typ av tumörer inte kan avlägsnas genom operation.

Det vanligaste är att du får en injektion med Somatuline Autogel var 4:e vecka. Somatuline Autogel finns i tre olika styrkor: 60 mg, 90 mg och 120 mg. Om det är första gången du får den här typen av läkemedel kommer läkaren att bestämma en startdos och sedan anpassa den efter vad du behöver för att hålla sjukdomen under kontroll.

Om du får Somatuline Autogel för akromegali och sjukdomen är under kontroll med denna behandling, kan du istället få en injektion med Somatuline Autogel 120 mg var 6:e till 8:e vecka. Antalet injektioner du får per år blir därmed färre.

Den rekommenderade dosen för kontroll av tillväxt av GEP-NETs är 120 mg var 28:dag. Din läkare bestämmer hur länge du ska behandlas med Somtuline Autogel för tumörkontroll.

Somatuline Autogel kan ges av sjukvårdspersonal, alternativt kan du och din läkare eller sjuksköterska diskutera ifall du eller din anhörige vill ge injektionen.

Somatuline Autogel ska förvaras i kylskåp (2–8 °C) i originalförpackningen.

Referens: Produktresumé daterad 2017-01-06. Somatuline Autogel ingår i läkemedelsförmånen utan begränsningar.

Klicka här för att komma till FASS.